MADE IN AFRICA

est 2017

מירמבה - מיזם חברתי המחבר בין נשים יוצרות מאוכלוסיות מתפתחות באפריקה ותוצרתן לקהל הישראלי. יחד אנו יוצרים לנשים הזדמנות ולעצמאות כלכלית ורוחנית. המוצרים הינם ייחודיים ואקולוגיים - קני עכשיו והשפיעי באופן חוצה יבשות, מישראל ועד אפריקה!

דעו, כי עבור כל פריט ייחודי שאתן רוכשות, תמיכתכן מגיעה למקום הנכון, באופן ישיר כתגמול לעבודה העדינה והיפה שעושות הנשים באוגנדה. המיזם של מירמבה מאפשר ומקדם ערכי קיימות כגון סחר הוגן וכלכלה מעגלית, השמה דגש שווה על סביבה וחברה.